کمترین: 
520.8
بیشترین: 
520.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 520.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":520.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398