کمترین: 
405.3
بیشترین: 
405.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 405.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":405.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398