کمترین: 
3387.1
بیشترین: 
3387.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3387.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":3387.1}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398