کمترین: 
2630.5
بیشترین: 
2630.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2630.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":2630.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398