کمترین: 
2973.3
بیشترین: 
2973.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2973.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":2973.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398