کمترین: 
487.4
بیشترین: 
487.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 487.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":487.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398