کمترین: 
930.7
بیشترین: 
930.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 930.7 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":930.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398