کمترین: 
891.5
بیشترین: 
891.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 891.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":891.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398