قیمت پوند در تاریخ 10 مرداد 1396

کمترین: 
4328.3
بیشترین: 
4328.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4328.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":4328.3}
بروزرسانی در تاریخ 06 خرداد 1397