کمترین: 
3274.5
بیشترین: 
3274.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در تاریخ 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3274.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 09:59","price":3274.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398