پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1265.5
بیشترین: 
1274
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت انس طلا در امروز 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1272.40 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 12:10","price":1269.90},{"date":"1396/05/10 12:20","price":1270.50},{"date":"1396/05/10 12:30","price":1270.70},{"date":"1396/05/10 12:40","price":1270.80},{"date":"1396/05/10 12:50","price":1270.30},{"date":"1396/05/10 01:00","price":1270.20},{"date":"1396/05/10 01:10","price":1270.00},{"date":"1396/05/10 01:20","price":1270.10},{"date":"1396/05/10 01:30","price":1269.90},{"date":"1396/05/10 01:40","price":1269.80},{"date":"1396/05/10 02:40","price":1270.50},{"date":"1396/05/10 02:50","price":1269.80},{"date":"1396/05/10 03:00","price":1269.70},{"date":"1396/05/10 03:10","price":1269.90},{"date":"1396/05/10 03:20","price":1270.10},{"date":"1396/05/10 03:40","price":1269.90},{"date":"1396/05/10 03:50","price":1269.00},{"date":"1396/05/10 04:00","price":1268.80},{"date":"1396/05/10 04:10","price":1269.10},{"date":"1396/05/10 04:20","price":1268.60},{"date":"1396/05/10 04:30","price":1268.50},{"date":"1396/05/10 04:40","price":1268.30},{"date":"1396/05/10 04:50","price":1268.80},{"date":"1396/05/10 05:10","price":1269.00},{"date":"1396/05/10 05:30","price":1269.10},{"date":"1396/05/10 05:40","price":1268.80},{"date":"1396/05/10 05:50","price":1268.30},{"date":"1396/05/10 06:00","price":1268.40},{"date":"1396/05/10 06:10","price":1269.00},{"date":"1396/05/10 06:20","price":1268.50},{"date":"1396/05/10 06:30","price":1269.30},{"date":"1396/05/10 06:50","price":1270.50},{"date":"1396/05/10 07:00","price":1270.90},{"date":"1396/05/10 07:20","price":1270.60},{"date":"1396/05/10 07:30","price":1270.50},{"date":"1396/05/10 07:40","price":1270.20},{"date":"1396/05/10 08:00","price":1270.30},{"date":"1396/05/10 08:20","price":1270.20},{"date":"1396/05/10 08:40","price":1270.30},{"date":"1396/05/10 08:50","price":1270.10},{"date":"1396/05/10 09:10","price":1270.50},{"date":"1396/05/10 09:20","price":1270.90},{"date":"1396/05/10 09:30","price":1270.60},{"date":"1396/05/10 09:40","price":1271.00},{"date":"1396/05/10 09:50","price":1270.60},{"date":"1396/05/10 10:00","price":1270.90},{"date":"1396/05/10 10:10","price":1270.80},{"date":"1396/05/10 10:20","price":1270.60},{"date":"1396/05/10 10:30","price":1270.70},{"date":"1396/05/10 10:40","price":1270.30},{"date":"1396/05/10 10:50","price":1270.00},{"date":"1396/05/10 11:00","price":1269.50},{"date":"1396/05/10 11:30","price":1269.80},{"date":"1396/05/10 11:40","price":1268.90},{"date":"1396/05/10 11:50","price":1269.50},{"date":"1396/05/10 12:00","price":1269.80},{"date":"1396/05/10 12:10","price":1269.40},{"date":"1396/05/10 12:20","price":1270.10},{"date":"1396/05/10 12:30","price":1270.50},{"date":"1396/05/10 12:40","price":1270.40},{"date":"1396/05/10 12:50","price":1270.50},{"date":"1396/05/10 01:00","price":1270.00},{"date":"1396/05/10 01:10","price":1269.70},{"date":"1396/05/10 01:20","price":1270.00},{"date":"1396/05/10 01:40","price":1268.60},{"date":"1396/05/10 01:50","price":1268.10},{"date":"1396/05/10 02:00","price":1268.30},{"date":"1396/05/10 02:10","price":1267.90},{"date":"1396/05/10 02:20","price":1267.50},{"date":"1396/05/10 02:30","price":1268.40},{"date":"1396/05/10 02:40","price":1268.00},{"date":"1396/05/10 02:50","price":1268.10},{"date":"1396/05/10 03:00","price":1266.50},{"date":"1396/05/10 03:10","price":1266.80},{"date":"1396/05/10 03:20","price":1266.40},{"date":"1396/05/10 03:30","price":1267.00},{"date":"1396/05/10 03:40","price":1267.40},{"date":"1396/05/10 03:50","price":1267.20},{"date":"1396/05/10 04:00","price":1267.00},{"date":"1396/05/10 04:20","price":1267.10},{"date":"1396/05/10 04:30","price":1266.60},{"date":"1396/05/10 04:40","price":1266.50},{"date":"1396/05/10 04:50","price":1266.60},{"date":"1396/05/10 05:00","price":1265.50},{"date":"1396/05/10 05:10","price":1267.40},{"date":"1396/05/10 05:20","price":1267.10},{"date":"1396/05/10 05:30","price":1267.20},{"date":"1396/05/10 05:40","price":1268.20},{"date":"1396/05/10 05:50","price":1266.90},{"date":"1396/05/10 06:00","price":1267.30},{"date":"1396/05/10 06:10","price":1267.70},{"date":"1396/05/10 06:20","price":1268.80},{"date":"1396/05/10 06:30","price":1270.20},{"date":"1396/05/10 06:40","price":1271.60},{"date":"1396/05/10 06:50","price":1272.50},{"date":"1396/05/10 07:00","price":1273.40},{"date":"1396/05/10 07:10","price":1273.50},{"date":"1396/05/10 07:20","price":1273.70},{"date":"1396/05/10 07:30","price":1272.50},{"date":"1396/05/10 07:40","price":1273.30},{"date":"1396/05/10 08:00","price":1273.10},{"date":"1396/05/10 08:10","price":1272.90},{"date":"1396/05/10 08:20","price":1272.30},{"date":"1396/05/10 08:30","price":1272.50},{"date":"1396/05/10 08:40","price":1272.30},{"date":"1396/05/10 08:50","price":1272.50},{"date":"1396/05/10 09:00","price":1273.10},{"date":"1396/05/10 09:20","price":1273.40},{"date":"1396/05/10 09:30","price":1273.00},{"date":"1396/05/10 09:40","price":1273.50},{"date":"1396/05/10 09:50","price":1273.20},{"date":"1396/05/10 10:00","price":1273.60},{"date":"1396/05/10 10:20","price":1274.00},{"date":"1396/05/10 10:30","price":1273.80},{"date":"1396/05/10 10:40","price":1273.50},{"date":"1396/05/10 10:50","price":1273.20},{"date":"1396/05/10 11:00","price":1273.50},{"date":"1396/05/10 11:10","price":1273.00},{"date":"1396/05/10 11:40","price":1272.60},{"date":"1396/05/10 11:50","price":1272.40}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398