پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
512400
بیشترین: 
515050
قیمت آبشده شنبه ای در امروز 10 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 514450 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/10 12:00","price":513400},{"date":"1396/05/10 12:10","price":513350},{"date":"1396/05/10 12:20","price":513450},{"date":"1396/05/10 12:40","price":513500},{"date":"1396/05/10 12:50","price":513400},{"date":"1396/05/10 11:00","price":513450},{"date":"1396/05/10 11:10","price":513650},{"date":"1396/05/10 11:40","price":513600},{"date":"1396/05/10 12:10","price":513500},{"date":"1396/05/10 12:20","price":513350},{"date":"1396/05/10 12:30","price":513400},{"date":"1396/05/10 12:40","price":513600},{"date":"1396/05/10 12:50","price":513650},{"date":"1396/05/10 01:10","price":513550},{"date":"1396/05/10 01:20","price":513450},{"date":"1396/05/10 01:40","price":513350},{"date":"1396/05/10 01:50","price":513250},{"date":"1396/05/10 02:10","price":512950},{"date":"1396/05/10 02:20","price":512775},{"date":"1396/05/10 02:30","price":512850},{"date":"1396/05/10 02:50","price":512800},{"date":"1396/05/10 03:00","price":512700},{"date":"1396/05/10 03:10","price":512450},{"date":"1396/05/10 03:30","price":512400},{"date":"1396/05/10 03:40","price":512550},{"date":"1396/05/10 03:50","price":512600},{"date":"1396/05/10 04:00","price":512550},{"date":"1396/05/10 04:10","price":512650},{"date":"1396/05/10 04:20","price":512750},{"date":"1396/05/10 04:30","price":512700},{"date":"1396/05/10 04:40","price":512550},{"date":"1396/05/10 05:00","price":512450},{"date":"1396/05/10 05:10","price":512650},{"date":"1396/05/10 05:20","price":512550},{"date":"1396/05/10 05:40","price":512700},{"date":"1396/05/10 05:50","price":512650},{"date":"1396/05/10 06:10","price":512850},{"date":"1396/05/10 06:20","price":513150},{"date":"1396/05/10 06:30","price":513450},{"date":"1396/05/10 06:40","price":514250},{"date":"1396/05/10 07:00","price":514350},{"date":"1396/05/10 07:10","price":514150},{"date":"1396/05/10 07:20","price":514200},{"date":"1396/05/10 07:30","price":513950},{"date":"1396/05/10 07:40","price":514250},{"date":"1396/05/10 07:50","price":514100},{"date":"1396/05/10 08:10","price":514150},{"date":"1396/05/10 08:20","price":514050},{"date":"1396/05/10 08:40","price":514150},{"date":"1396/05/10 09:00","price":514250},{"date":"1396/05/10 09:30","price":514350},{"date":"1396/05/10 09:40","price":514300},{"date":"1396/05/10 09:50","price":514400},{"date":"1396/05/10 10:00","price":514500},{"date":"1396/05/10 10:20","price":515050},{"date":"1396/05/10 10:30","price":514750},{"date":"1396/05/10 10:40","price":514650},{"date":"1396/05/10 10:50","price":514550},{"date":"1396/05/10 11:00","price":514650},{"date":"1396/05/10 11:10","price":514600},{"date":"1396/05/10 11:20","price":514550},{"date":"1396/05/10 11:40","price":514400},{"date":"1396/05/10 11:50","price":514450}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398