کمترین: 
249000
بیشترین: 
250000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 249000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 04:30","price":250000},{"date":"1396/05/09 04:40","price":249000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398