کمترین: 
1216000
بیشترین: 
1216000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1216000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 03:10","price":1216000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398