کمترین: 
580000
بیشترین: 
580000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز پایین در امروز 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 580000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 12:00","price":580000}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398