کمترین: 
478
بیشترین: 
479
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در امروز 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 478 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 11:45","price":479},{"date":"1396/05/09 02:15","price":478}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398