کمترین: 
4967
بیشترین: 
4971
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4967 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 11:45","price":4971},{"date":"1396/05/09 12:00","price":4969},{"date":"1396/05/09 12:15","price":4968},{"date":"1396/05/09 02:30","price":4967}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398