کمترین: 
378500
بیشترین: 
379500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 378500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 11:40","price":379000},{"date":"1396/05/09 11:50","price":379500},{"date":"1396/05/09 04:30","price":379000},{"date":"1396/05/09 04:40","price":378500}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398