قیمت لیر ترکیه در تاریخ 9 مرداد 1396

کمترین: 
1109
بیشترین: 
1112
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1109 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 11:15","price":1112},{"date":"1396/05/09 02:30","price":1111},{"date":"1396/05/09 03:45","price":1109}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1397