قیمت دلار سنگاپور در تاریخ 9 مرداد 1396

کمترین: 
2850
بیشترین: 
2850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2850 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 10:30","price":2850}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1397