کمترین: 
12400
بیشترین: 
12500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 12500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 10:30","price":12400},{"date":"1396/05/09 02:15","price":12500}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398