کمترین: 
3993
بیشترین: 
3998
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3993 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 10:30","price":3996},{"date":"1396/05/09 10:45","price":3998},{"date":"1396/05/09 12:30","price":3997},{"date":"1396/05/09 02:30","price":3993}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398