کمترین: 
3037
بیشترین: 
3042
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3037 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 10:30","price":3042},{"date":"1396/05/09 10:45","price":3041},{"date":"1396/05/09 11:15","price":3040},{"date":"1396/05/09 12:00","price":3039},{"date":"1396/05/09 02:30","price":3037}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398