کمترین: 
3152
بیشترین: 
3158
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3152 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 10:30","price":3158},{"date":"1396/05/09 10:45","price":3157},{"date":"1396/05/09 11:45","price":3156},{"date":"1396/05/09 12:15","price":3153},{"date":"1396/05/09 12:30","price":3152}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398