کمترین: 
596
بیشترین: 
597
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در امروز 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 597 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 10:15","price":596},{"date":"1396/05/09 02:30","price":597}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399