کمترین: 
4548
بیشترین: 
4571
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4549 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 10:15","price":4571},{"date":"1396/05/09 10:45","price":4569},{"date":"1396/05/09 11:15","price":4570},{"date":"1396/05/09 11:30","price":4568},{"date":"1396/05/09 11:45","price":4564},{"date":"1396/05/09 12:00","price":4559},{"date":"1396/05/09 12:15","price":4553},{"date":"1396/05/09 12:30","price":4551},{"date":"1396/05/09 12:45","price":4552},{"date":"1396/05/09 02:30","price":4551},{"date":"1396/05/09 02:45","price":4550},{"date":"1396/05/09 03:15","price":4548},{"date":"1396/05/09 03:45","price":4549}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398