کمترین: 
3811
بیشترین: 
3813
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در امروز 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3813 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 10:15","price":3811},{"date":"1396/05/09 12:15","price":3813},{"date":"1396/05/09 01:30","price":3812},{"date":"1396/05/09 03:45","price":3813}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398