پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
156264
بیشترین: 
157233
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۲۴ در امروز 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 156803 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 10:10","price":157233},{"date":"1396/05/09 11:20","price":157218},{"date":"1396/05/09 11:30","price":157157},{"date":"1396/05/09 11:40","price":157095},{"date":"1396/05/09 11:50","price":157003},{"date":"1396/05/09 12:00","price":156987},{"date":"1396/05/09 12:10","price":157003},{"date":"1396/05/09 12:20","price":156756},{"date":"1396/05/09 12:30","price":156664},{"date":"1396/05/09 12:40","price":156525},{"date":"1396/05/09 12:50","price":156541},{"date":"1396/05/09 01:00","price":156510},{"date":"1396/05/09 01:30","price":156556},{"date":"1396/05/09 01:40","price":156433},{"date":"1396/05/09 01:50","price":156356},{"date":"1396/05/09 02:00","price":156264},{"date":"1396/05/09 02:10","price":156310},{"date":"1396/05/09 02:20","price":156356},{"date":"1396/05/09 02:30","price":156310},{"date":"1396/05/09 02:40","price":156325},{"date":"1396/05/09 02:50","price":156372},{"date":"1396/05/09 03:00","price":156464},{"date":"1396/05/09 03:10","price":156479},{"date":"1396/05/09 03:20","price":156418},{"date":"1396/05/09 03:30","price":156510},{"date":"1396/05/09 03:40","price":156495},{"date":"1396/05/09 04:00","price":156525},{"date":"1396/05/09 04:10","price":156556},{"date":"1396/05/09 04:20","price":156495},{"date":"1396/05/09 04:40","price":156464},{"date":"1396/05/09 05:10","price":156433},{"date":"1396/05/09 05:20","price":156402},{"date":"1396/05/09 05:50","price":156356},{"date":"1396/05/09 06:00","price":156372},{"date":"1396/05/09 06:20","price":156525},{"date":"1396/05/09 06:30","price":156572},{"date":"1396/05/09 06:50","price":156633},{"date":"1396/05/09 07:00","price":156772},{"date":"1396/05/09 07:10","price":156833},{"date":"1396/05/09 07:20","price":156895},{"date":"1396/05/09 07:30","price":156926},{"date":"1396/05/09 07:40","price":156987},{"date":"1396/05/09 08:00","price":157003},{"date":"1396/05/09 08:10","price":156941},{"date":"1396/05/09 08:20","price":156895},{"date":"1396/05/09 08:40","price":156910},{"date":"1396/05/09 08:50","price":156895},{"date":"1396/05/09 09:00","price":156941},{"date":"1396/05/09 09:10","price":156895},{"date":"1396/05/09 09:20","price":156849},{"date":"1396/05/09 09:30","price":156864},{"date":"1396/05/09 09:40","price":156803}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398