پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
117199
بیشترین: 
117926
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۱۸ در امروز 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 117603 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 10:10","price":117926},{"date":"1396/05/09 11:20","price":117915},{"date":"1396/05/09 11:30","price":117869},{"date":"1396/05/09 11:40","price":117822},{"date":"1396/05/09 11:50","price":117753},{"date":"1396/05/09 12:00","price":117742},{"date":"1396/05/09 12:10","price":117753},{"date":"1396/05/09 12:20","price":117568},{"date":"1396/05/09 12:30","price":117499},{"date":"1396/05/09 12:40","price":117395},{"date":"1396/05/09 12:50","price":117407},{"date":"1396/05/09 01:00","price":117384},{"date":"1396/05/09 01:30","price":117418},{"date":"1396/05/09 01:40","price":117326},{"date":"1396/05/09 01:50","price":117268},{"date":"1396/05/09 02:00","price":117199},{"date":"1396/05/09 02:10","price":117234},{"date":"1396/05/09 02:20","price":117268},{"date":"1396/05/09 02:30","price":117234},{"date":"1396/05/09 02:40","price":117245},{"date":"1396/05/09 02:50","price":117280},{"date":"1396/05/09 03:00","price":117349},{"date":"1396/05/09 03:10","price":117361},{"date":"1396/05/09 03:20","price":117314},{"date":"1396/05/09 03:30","price":117384},{"date":"1396/05/09 03:40","price":117372},{"date":"1396/05/09 04:00","price":117395},{"date":"1396/05/09 04:10","price":117418},{"date":"1396/05/09 04:20","price":117372},{"date":"1396/05/09 04:40","price":117349},{"date":"1396/05/09 05:10","price":117326},{"date":"1396/05/09 05:20","price":117303},{"date":"1396/05/09 05:50","price":117268},{"date":"1396/05/09 06:00","price":117280},{"date":"1396/05/09 06:20","price":117395},{"date":"1396/05/09 06:30","price":117430},{"date":"1396/05/09 06:50","price":117476},{"date":"1396/05/09 07:00","price":117580},{"date":"1396/05/09 07:10","price":117626},{"date":"1396/05/09 07:20","price":117672},{"date":"1396/05/09 07:30","price":117695},{"date":"1396/05/09 07:40","price":117742},{"date":"1396/05/09 08:00","price":117753},{"date":"1396/05/09 08:10","price":117707},{"date":"1396/05/09 08:20","price":117672},{"date":"1396/05/09 08:40","price":117684},{"date":"1396/05/09 08:50","price":117672},{"date":"1396/05/09 09:00","price":117707},{"date":"1396/05/09 09:10","price":117672},{"date":"1396/05/09 09:20","price":117638},{"date":"1396/05/09 09:30","price":117649},{"date":"1396/05/09 09:40","price":117603}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398