پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
507650
بیشترین: 
510800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا در امروز 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 509400 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 10:10","price":510800},{"date":"1396/05/09 11:20","price":510750},{"date":"1396/05/09 11:20","price":510750},{"date":"1396/05/09 11:30","price":510550},{"date":"1396/05/09 11:30","price":510550},{"date":"1396/05/09 11:40","price":510350},{"date":"1396/05/09 11:40","price":510350},{"date":"1396/05/09 11:50","price":510050},{"date":"1396/05/09 12:00","price":510000},{"date":"1396/05/09 12:10","price":510050},{"date":"1396/05/09 12:20","price":509250},{"date":"1396/05/09 12:30","price":508950},{"date":"1396/05/09 12:30","price":508950},{"date":"1396/05/09 12:40","price":508500},{"date":"1396/05/09 12:50","price":508550},{"date":"1396/05/09 12:50","price":508550},{"date":"1396/05/09 01:00","price":508450},{"date":"1396/05/09 01:00","price":508450},{"date":"1396/05/09 01:30","price":508600},{"date":"1396/05/09 01:30","price":508600},{"date":"1396/05/09 01:40","price":508200},{"date":"1396/05/09 01:40","price":508200},{"date":"1396/05/09 01:50","price":507950},{"date":"1396/05/09 01:50","price":507950},{"date":"1396/05/09 02:00","price":507650},{"date":"1396/05/09 02:00","price":507650},{"date":"1396/05/09 02:10","price":507800},{"date":"1396/05/09 02:20","price":507950},{"date":"1396/05/09 02:30","price":507800},{"date":"1396/05/09 02:30","price":507800},{"date":"1396/05/09 02:40","price":507850},{"date":"1396/05/09 02:40","price":507850},{"date":"1396/05/09 02:50","price":508000},{"date":"1396/05/09 02:50","price":508000},{"date":"1396/05/09 03:00","price":508300},{"date":"1396/05/09 03:10","price":508350},{"date":"1396/05/09 03:10","price":508250},{"date":"1396/05/09 03:20","price":508150},{"date":"1396/05/09 03:20","price":508150},{"date":"1396/05/09 03:30","price":508450},{"date":"1396/05/09 03:40","price":508400},{"date":"1396/05/09 03:40","price":508400},{"date":"1396/05/09 04:00","price":508500},{"date":"1396/05/09 04:00","price":508500},{"date":"1396/05/09 04:10","price":508600},{"date":"1396/05/09 04:20","price":508400},{"date":"1396/05/09 04:20","price":508400},{"date":"1396/05/09 04:40","price":508300},{"date":"1396/05/09 05:10","price":508200},{"date":"1396/05/09 05:10","price":508200},{"date":"1396/05/09 05:20","price":508100},{"date":"1396/05/09 05:20","price":508100},{"date":"1396/05/09 05:50","price":507950},{"date":"1396/05/09 05:50","price":507950},{"date":"1396/05/09 06:00","price":508000},{"date":"1396/05/09 06:00","price":508000},{"date":"1396/05/09 06:20","price":508500},{"date":"1396/05/09 06:20","price":508400},{"date":"1396/05/09 06:30","price":508650},{"date":"1396/05/09 06:30","price":508500},{"date":"1396/05/09 06:40","price":508650},{"date":"1396/05/09 06:40","price":508650},{"date":"1396/05/09 06:50","price":508850},{"date":"1396/05/09 06:50","price":508800},{"date":"1396/05/09 07:00","price":509300},{"date":"1396/05/09 07:00","price":509300},{"date":"1396/05/09 07:10","price":509500},{"date":"1396/05/09 07:10","price":509500},{"date":"1396/05/09 07:20","price":509700},{"date":"1396/05/09 07:20","price":509700},{"date":"1396/05/09 07:30","price":509800},{"date":"1396/05/09 07:30","price":509800},{"date":"1396/05/09 07:40","price":510000},{"date":"1396/05/09 08:00","price":510050},{"date":"1396/05/09 08:00","price":510050},{"date":"1396/05/09 08:10","price":509850},{"date":"1396/05/09 08:10","price":509850},{"date":"1396/05/09 08:20","price":509700},{"date":"1396/05/09 08:20","price":509700},{"date":"1396/05/09 08:40","price":509750},{"date":"1396/05/09 08:40","price":509750},{"date":"1396/05/09 08:50","price":509700},{"date":"1396/05/09 08:50","price":509700},{"date":"1396/05/09 09:00","price":509850},{"date":"1396/05/09 09:00","price":509850},{"date":"1396/05/09 09:10","price":509700},{"date":"1396/05/09 09:10","price":509700},{"date":"1396/05/09 09:20","price":509550},{"date":"1396/05/09 09:30","price":509600},{"date":"1396/05/09 09:30","price":509600},{"date":"1396/05/09 09:40","price":509400},{"date":"1396/05/09 09:40","price":509400}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398