کمترین: 
1938.6
بیشترین: 
1938.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1938.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":1938.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398