قیمت بات تایلند در تاریخ 9 مرداد 1396

کمترین: 
9821.3
بیشترین: 
9821.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9821.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":9821.3}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1397