کمترین: 
764.9
بیشترین: 
764.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 764.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":764.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398