کمترین: 
2411.2
بیشترین: 
2411.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2411.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":2411.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398