قیمت روپیه پاکستان در تاریخ 9 مرداد 1396

کمترین: 
3107.2
بیشترین: 
3107.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3107.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":3107.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 خرداد 1397