کمترین: 
281
بیشترین: 
281
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق در امروز 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 281 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":281}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398