کمترین: 
8501.8
بیشترین: 
8501.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8501.8 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":8501.8}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398