کمترین: 
872.9
بیشترین: 
872.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 872.9 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":872.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398