کمترین: 
413.5
بیشترین: 
413.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 413.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":413.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398