کمترین: 
516.6
بیشترین: 
516.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 516.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":516.6}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398