کمترین: 
3379.6
بیشترین: 
3379.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در امروز 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3379.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":3379.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398