قیمت دلار کانادا در تاریخ 9 مرداد 1396

کمترین: 
2624.1
بیشترین: 
2624.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2624.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":2624.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 خرداد 1397