کمترین: 
2961.1
بیشترین: 
2961.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2961.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":2961.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398