کمترین: 
891.2
بیشترین: 
891.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 891.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":891.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399