قیمت پوند در تاریخ 9 مرداد 1396

کمترین: 
4296.6
بیشترین: 
4296.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4296.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":4296.6}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1397