کمترین: 
3841.1
بیشترین: 
3841.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3841.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":3841.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398