کمترین: 
3273.5
بیشترین: 
3273.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در تاریخ 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3273.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 09:59","price":3273.5}
بروزرسانی در تاریخ 06 اردیبهشت 1398