پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
503875
بیشترین: 
505824
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی در امروز 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 505413 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 03:30","price":505824},{"date":"1396/05/09 03:40","price":505785},{"date":"1396/05/09 04:00","price":505824},{"date":"1396/05/09 04:10","price":505785},{"date":"1396/05/09 04:20","price":505745},{"date":"1396/05/09 04:30","price":505785},{"date":"1396/05/09 04:40","price":505745},{"date":"1396/05/09 04:50","price":505386},{"date":"1396/05/09 05:00","price":505426},{"date":"1396/05/09 05:10","price":505824},{"date":"1396/05/09 05:20","price":505466},{"date":"1396/05/09 05:30","price":505426},{"date":"1396/05/09 05:40","price":505068},{"date":"1396/05/09 05:50","price":505267},{"date":"1396/05/09 06:00","price":505307},{"date":"1396/05/09 06:10","price":505267},{"date":"1396/05/09 06:20","price":505068},{"date":"1396/05/09 06:30","price":504988},{"date":"1396/05/09 06:40","price":505267},{"date":"1396/05/09 06:50","price":505386},{"date":"1396/05/09 07:00","price":505347},{"date":"1396/05/09 07:10","price":505307},{"date":"1396/05/09 07:20","price":505426},{"date":"1396/05/09 07:30","price":505347},{"date":"1396/05/09 07:40","price":505227},{"date":"1396/05/09 07:50","price":505187},{"date":"1396/05/09 08:00","price":505108},{"date":"1396/05/09 08:20","price":505068},{"date":"1396/05/09 08:30","price":504988},{"date":"1396/05/09 08:40","price":504749},{"date":"1396/05/09 08:50","price":504710},{"date":"1396/05/09 10:20","price":504829},{"date":"1396/05/09 10:30","price":504949},{"date":"1396/05/09 10:40","price":505227},{"date":"1396/05/09 10:50","price":504909},{"date":"1396/05/09 11:00","price":504988},{"date":"1396/05/09 11:10","price":505068},{"date":"1396/05/09 11:20","price":504829},{"date":"1396/05/09 11:40","price":504485},{"date":"1396/05/09 11:50","price":503875},{"date":"1396/05/09 12:00","price":504246},{"date":"1396/05/09 12:10","price":504179},{"date":"1396/05/09 12:20","price":504378},{"date":"1396/05/09 12:30","price":504219},{"date":"1396/05/09 12:40","price":504179},{"date":"1396/05/09 12:50","price":503954},{"date":"1396/05/09 01:00","price":504113},{"date":"1396/05/09 01:10","price":503994},{"date":"1396/05/09 01:20","price":504378},{"date":"1396/05/09 01:30","price":504338},{"date":"1396/05/09 01:40","price":504498},{"date":"1396/05/09 01:50","price":504127},{"date":"1396/05/09 02:10","price":503994},{"date":"1396/05/09 02:20","price":504312},{"date":"1396/05/09 02:30","price":504325},{"date":"1396/05/09 02:40","price":504498},{"date":"1396/05/09 02:50","price":504591},{"date":"1396/05/09 03:00","price":504736},{"date":"1396/05/09 03:10","price":504630},{"date":"1396/05/09 03:30","price":504604},{"date":"1396/05/09 03:50","price":504763},{"date":"1396/05/09 04:00","price":505068},{"date":"1396/05/09 04:10","price":505134},{"date":"1396/05/09 04:30","price":505095},{"date":"1396/05/09 04:40","price":504896},{"date":"1396/05/09 04:50","price":504856},{"date":"1396/05/09 05:00","price":504896},{"date":"1396/05/09 05:10","price":504975},{"date":"1396/05/09 05:20","price":504498},{"date":"1396/05/09 05:30","price":504657},{"date":"1396/05/09 05:40","price":504498},{"date":"1396/05/09 05:50","price":504299},{"date":"1396/05/09 06:00","price":504498},{"date":"1396/05/09 06:10","price":504577},{"date":"1396/05/09 06:20","price":504537},{"date":"1396/05/09 06:30","price":504856},{"date":"1396/05/09 06:40","price":504816},{"date":"1396/05/09 06:50","price":505015},{"date":"1396/05/09 07:00","price":505174},{"date":"1396/05/09 07:10","price":504896},{"date":"1396/05/09 07:20","price":504935},{"date":"1396/05/09 07:30","price":505134},{"date":"1396/05/09 07:40","price":505333},{"date":"1396/05/09 07:50","price":505055},{"date":"1396/05/09 08:00","price":504856},{"date":"1396/05/09 08:10","price":504776},{"date":"1396/05/09 08:20","price":504617},{"date":"1396/05/09 08:30","price":504736},{"date":"1396/05/09 08:40","price":504896},{"date":"1396/05/09 08:50","price":505055},{"date":"1396/05/09 09:00","price":505095},{"date":"1396/05/09 09:10","price":505055},{"date":"1396/05/09 09:20","price":504896},{"date":"1396/05/09 09:30","price":504736},{"date":"1396/05/09 09:40","price":504617},{"date":"1396/05/09 09:48","price":504498},{"date":"1396/05/09 10:00","price":504577},{"date":"1396/05/09 10:10","price":504617},{"date":"1396/05/09 10:20","price":504657},{"date":"1396/05/09 10:30","price":504577},{"date":"1396/05/09 10:50","price":504657},{"date":"1396/05/09 11:00","price":504816},{"date":"1396/05/09 11:10","price":505015},{"date":"1396/05/09 11:20","price":505373},{"date":"1396/05/09 11:30","price":505453},{"date":"1396/05/09 11:40","price":505612},{"date":"1396/05/09 11:50","price":505413}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398