پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1266.6
بیشترین: 
1271.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت انس طلا در امروز 9 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1270.10 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/09 02:40","price":1271.40},{"date":"1396/05/09 02:50","price":1271.00},{"date":"1396/05/09 03:00","price":1270.70},{"date":"1396/05/09 03:20","price":1271.00},{"date":"1396/05/09 03:40","price":1271.20},{"date":"1396/05/09 03:50","price":1270.90},{"date":"1396/05/09 04:00","price":1271.00},{"date":"1396/05/09 04:20","price":1270.80},{"date":"1396/05/09 04:30","price":1271.10},{"date":"1396/05/09 04:40","price":1271.00},{"date":"1396/05/09 04:50","price":1270.30},{"date":"1396/05/09 05:00","price":1270.10},{"date":"1396/05/09 05:10","price":1271.10},{"date":"1396/05/09 05:20","price":1270.00},{"date":"1396/05/09 05:30","price":1270.10},{"date":"1396/05/09 05:40","price":1269.30},{"date":"1396/05/09 05:50","price":1269.60},{"date":"1396/05/09 06:00","price":1269.80},{"date":"1396/05/09 06:10","price":1269.50},{"date":"1396/05/09 06:20","price":1269.20},{"date":"1396/05/09 06:30","price":1269.00},{"date":"1396/05/09 06:40","price":1269.50},{"date":"1396/05/09 06:50","price":1269.70},{"date":"1396/05/09 07:00","price":1269.90},{"date":"1396/05/09 07:10","price":1269.80},{"date":"1396/05/09 07:30","price":1269.90},{"date":"1396/05/09 07:40","price":1269.50},{"date":"1396/05/09 07:50","price":1269.30},{"date":"1396/05/09 08:00","price":1269.20},{"date":"1396/05/09 08:20","price":1269.10},{"date":"1396/05/09 08:30","price":1268.70},{"date":"1396/05/09 08:40","price":1267.80},{"date":"1396/05/09 08:50","price":1268.00},{"date":"1396/05/09 09:00","price":1268.80},{"date":"1396/05/09 09:10","price":1268.50},{"date":"1396/05/09 09:20","price":1268.70},{"date":"1396/05/09 09:40","price":1268.90},{"date":"1396/05/09 09:50","price":1269.10},{"date":"1396/05/09 10:00","price":1268.80},{"date":"1396/05/09 10:20","price":1268.60},{"date":"1396/05/09 10:30","price":1268.80},{"date":"1396/05/09 10:40","price":1269.20},{"date":"1396/05/09 10:50","price":1269.00},{"date":"1396/05/09 11:00","price":1268.80},{"date":"1396/05/09 11:10","price":1269.20},{"date":"1396/05/09 11:20","price":1268.40},{"date":"1396/05/09 11:30","price":1268.30},{"date":"1396/05/09 11:40","price":1268.10},{"date":"1396/05/09 11:50","price":1266.80},{"date":"1396/05/09 12:00","price":1267.40},{"date":"1396/05/09 12:20","price":1267.60},{"date":"1396/05/09 12:30","price":1267.20},{"date":"1396/05/09 12:40","price":1267.00},{"date":"1396/05/09 12:50","price":1266.60},{"date":"1396/05/09 01:00","price":1267.30},{"date":"1396/05/09 01:10","price":1266.80},{"date":"1396/05/09 01:20","price":1267.50},{"date":"1396/05/09 01:30","price":1267.30},{"date":"1396/05/09 01:40","price":1267.70},{"date":"1396/05/09 01:50","price":1267.20},{"date":"1396/05/09 02:00","price":1267.30},{"date":"1396/05/09 02:10","price":1267.40},{"date":"1396/05/09 02:30","price":1267.80},{"date":"1396/05/09 02:40","price":1267.70},{"date":"1396/05/09 02:50","price":1268.20},{"date":"1396/05/09 03:00","price":1268.50},{"date":"1396/05/09 03:10","price":1268.30},{"date":"1396/05/09 03:20","price":1267.90},{"date":"1396/05/09 03:30","price":1268.00},{"date":"1396/05/09 03:40","price":1268.10},{"date":"1396/05/09 03:50","price":1268.70},{"date":"1396/05/09 04:00","price":1268.90},{"date":"1396/05/09 04:10","price":1269.20},{"date":"1396/05/09 04:20","price":1269.40},{"date":"1396/05/09 04:40","price":1268.90},{"date":"1396/05/09 04:50","price":1268.80},{"date":"1396/05/09 05:00","price":1269.10},{"date":"1396/05/09 05:10","price":1268.90},{"date":"1396/05/09 05:20","price":1268.00},{"date":"1396/05/09 05:30","price":1268.30},{"date":"1396/05/09 05:50","price":1267.50},{"date":"1396/05/09 06:00","price":1268.10},{"date":"1396/05/09 06:10","price":1267.90},{"date":"1396/05/09 06:30","price":1268.40},{"date":"1396/05/09 06:40","price":1268.30},{"date":"1396/05/09 06:50","price":1269.20},{"date":"1396/05/09 07:00","price":1269.80},{"date":"1396/05/09 07:10","price":1269.10},{"date":"1396/05/09 07:20","price":1268.90},{"date":"1396/05/09 07:30","price":1269.40},{"date":"1396/05/09 07:40","price":1270.10},{"date":"1396/05/09 07:50","price":1269.40},{"date":"1396/05/09 08:00","price":1268.80},{"date":"1396/05/09 08:10","price":1269.00},{"date":"1396/05/09 08:20","price":1268.20},{"date":"1396/05/09 08:30","price":1268.50},{"date":"1396/05/09 08:40","price":1268.80},{"date":"1396/05/09 08:50","price":1269.30},{"date":"1396/05/09 09:00","price":1269.40},{"date":"1396/05/09 09:10","price":1269.30},{"date":"1396/05/09 09:20","price":1268.80},{"date":"1396/05/09 09:30","price":1268.50},{"date":"1396/05/09 09:40","price":1268.20},{"date":"1396/05/09 09:48","price":1268.00},{"date":"1396/05/09 10:10","price":1267.90},{"date":"1396/05/09 10:20","price":1268.30},{"date":"1396/05/09 10:30","price":1268.10},{"date":"1396/05/09 10:40","price":1268.00},{"date":"1396/05/09 10:50","price":1268.20},{"date":"1396/05/09 11:00","price":1268.60},{"date":"1396/05/09 11:10","price":1268.90},{"date":"1396/05/09 11:20","price":1270.30},{"date":"1396/05/09 11:30","price":1270.50},{"date":"1396/05/09 11:40","price":1270.70},{"date":"1396/05/09 11:50","price":1270.10}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398