کمترین: 
581000
بیشترین: 
581000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه تاریخ پایین در تاریخ 8 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 581000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/08 02:20","price":581000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اردیبهشت 1398